Expozice kamenictví prezentuje kamenoprůmysl

11.04.2020

   Ve Skutči nedaleko od Chrudimi ve východních Čechách najdou návštěvníci zajímavé muzeum, které seznamuje s tradičními řemesly oblasti.

   Městské muzeum ve Skutči bylo založeno už v roce 1910 a pochlubit se může sbírkami archeologickými, přírodovědnými, numismatickými, textilními, ale i řemeslnými a uměleckými.

   Na zájemce tady čeká hned několik stálých expozic. V Obuvnické expozici si návštěvníci prohlédnou cechovní prapor z roku 1855 nebo repliky ševcovského nářadí. V části věnované první republice jsou vystaveny i 140 let staré stroje a také nespočet bot, botiček i maxibot. Poslední část výstavy se věnuje známým Botaskám, jejichž název vznikl právě ve skutečské továrně.

   Expozice kamenictví prezentuje kamenoprůmysl i zajímavou geologii oblasti. Zájemci se dozví o těžbě a zpracování kamene a projdou se také fiktivním kamenolomem s historickými stroji i figurínami představujícími jednotlivé pracovní postupy.

Městské muzeum Skuteč
Městské muzeum Skuteč