Zámek BŘEZOVICE

11.04.2020

    Historie tvrzí v Březovicích není zcela objasněna. Z literárních pramenů vyplývá, že místní vladykové se v 15. stol. nazývali Kroměšínové z Březovic a byli husitskými hejtmany. Dále jsou zmiňováni Příbkové z Otoslavic, kteří zde sídlili v 16. stol., kdy je poprvé přípomínána místní tvrz v roce 1543 a na konci 16. stol. je připomínána tvrz hořejší "znova postavená" a stará či dolejší tvrz. 

    Dolní pravděpodobně starší tvrz Příbkové prodali v r. 1608 a horní, pravděpodobně mladší tvrz prodali v roce 1653. Horní tvrz se s největší pravděpodobností dochovala ve zdivu dnešního zámečku. Starší tvrz snad z 15. stol. se nedochovala. Předpokládá se že stávala jižněji blíže říčky Novohradka. Někdy je za její pozůstatek považován sklípek při dolním okraji svahu pod dnešním zámkem.

Zámek Březovice
Zámek Březovice

          Zámek je nepřístupný, lze ho pozorovat od splavu směrem přes louku.V současné době stavbu a polnosti vlastní společnost AGRO SLUNCE z Jižních Čech. Do zámku dojíždějí 2-3 krát ročně a to pouze za účelem zemědělských prací .Dolní spodní tvrz je patrná, jak se píše v článku, ale pokud je vzrostlý porost a zalistěné keře, museli by jste jít až k samotnému zámku. K zámku se dostanete přes řeku po mostě, kdy po pravé straně je dům ( do roku 1910 zájezdní hostinec ), následuje malý oplocený sad a za tímto opět po pravé straně hledejte účelovou komunikaci vedoucí loukou.