BŘEZOVICE

TROCHU Z HISTORIE

   Obec Březovice leží při silnici I/17 z Chrudimi na Vysoké Mýto.Březovice je malá vesnice, část městyse Chroustovice v okrese Chrudim. Nachází se asi 2 km na západ od Chroustovic. Prochází zde silnice I/17. V roce 2009 zde bylo evidováno 12 adres.[1] V roce 2001 zde trvale žilo 17 obyvatel.[2]

   Březovice leží v katastrálním území Holešovice u Chroustovic o výměře 3,38 km2.


ZÁMEK      

    Vlastní zámeček se nachází při jižním okraji obce ve směru na Rosice. Bohužel stojí až v zadní, jihovýchodní části hospodářského dvora a přes zavřená vrata jej lze spatřit jen částečně. Hospodářský dvůr lze sice částečně obejít, ale uvidíte jen jihovýchodní nároží. Zámek je zřejmě nově opraven, v současné době v soukromých rukou. 

   Jedná se o patrovou obdélnou budovu. Snad o horní, novou tvrz pravděpodobně z konce 16. stol., která byla původně plochostropá. 

   Objekt byl upravován v roce 1869 a tomu také odpovídají i ploché segmentové klenby v přízemí a pseudogotické členění fasád, zatímco válcová věž na jihozápadním průčelí odpovídá renesančnímu původu. Po částečné rekonstrukci provedené v 90. letech 20. stol. má dnes zámek 16 místností a obytnou plochu 820 m2

   Historie tvrzí v Březovicích není zcela objasněna. Z literárních pramenů vyplývá, že místní vladykové se v 15. stol. nazývali Kroměšínové z Březovic a byli husitskými hejtmany. Dále jsou zmiňováni Příbkové z Otoslavic, kteří zde sídlili v 16. stol., kdy je poprvé přípomínána místní tvrz v roce 1543 a na konci 16. stol. je připomínána tvrz hořejší "znova postavená" a stará či dolejší tvrz. Dolní pravděpodobně starší tvrz Příbkové prodali v r. 1608 a horní, pravděpodobně mladší tvrz prodali v roce 1653. Horní tvrz se s největší pravděpodobností dochovala ve zdivu dnešního zámečku. Starší tvrz snad z 15. stol. se nedochovala. 

   Předpokládá se že stávala jižněji blíže říčky Novohradka. Někdy je za její pozůstatek považován sklípek při dolním okraji svahu pod dnešním zámkem.

   Ve 13 stol. vznikaly na Chrudimsku vodní mlýny, které postupem času byly modernizovány, i zde v naší obci. Dnes je v bývalém mlýně na konci obce prováděna rodinou Čapkových nákladná rekonstrukce dochovaných částí a má zde i vzniknout malá vodní elektrárna spojená s rekreačním objektem ..